บริษัท พรอสเพอริตี้ อลูมิเนียม เด็คคอเรชั่น จำกัด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจกทุกชนิด รวมถึงบริการออกแบบและติดตั้งกระจก

อลูมิเนียม, แผ่นอลูมิเนียม Composite, ผนังกระจก Curtainwall,

 ผนังกระจก Spider, หลังคา Sky light, กระจกสูญญากาศ Insulated,

กระจกกันเสียง/กันความร้อน, กระจกกันรังสี/ กันกระสุน/กันไฟ,

กระจก  Shower Room, กระจกเคลือบสีตกแต่ง ฯลฯ

ทั้งภายในและภายนอกอาคารแบบ One Stop Service
 

บริษัท พรอสเพอริตี้ อลูมิเนียม เด็คคอเรชั่น จำกัด
5/176 หมู่ 2 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ +662 994 5223 แฟกซ์ +662 903 0080 ต่อ 5655
E-mail: prosperity.al@hotmail.com
www.prosperity-alu.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×